Newsletter
Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje ze świata transportu!

Wasza aktywność

USER IMG

certyfikat dodał wpis w katalogu firm: Certyfikat Kompetencji

USER IMG

JakiA dodał wpis w katalogu firm: Busy do Anglii angliabus.pl

USER IMG

cpn77.pl dodał ogłoszenie w giełdzie: PSYCHOTECHNIKA - badania kierowców

USER IMG

KARENA S.A. dodał ofertę pracy: Przewoźnik

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Hotel i Restauracja U Jacka
32-765 Rzezawa, Jodłówka

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

KFC przy Rondzie Ofiar Katynia
ul. Josepha Conrada 83
Kraków

Ocen: 1  Ocena: 3  na 5

Bar Mleczny
al. Róż
Kraków

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Hotel Planeta Centrum Rozrywkowo-Konferencyjne
ul. Pomianowska 2B
32-800 Brzesko

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Motel Pod Dębem.
Zagórze 4
32 005 Niepołomice

Ocen: 1  Ocena: 3  na 5

Bristol
Krakowska 9
Tarnów

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Lotos Kapelanka
Kapelanka 14
Kraków

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

BP przy Rondzie Ofiar Katynia
Josepha Conrada 81
kraków

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Stacja Paliw O-T
ul. Główna 114
Częstochowa

Ocen: 1  Ocena: 5  na 5

Freightlink PL
Chorley Road
Preston

Ocen: 1  Ocena: 4  na 5

Nevada
66-233 Poźrzadło

INCOTERMS 2000

Grupy Formuły pogrupowano w cztery różne grupy ( E, F, C, D )

 

GRUPA E

 • EXW - Ex Works (Z zakładu - oznaczone miejsce)

Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji na swoim terenie, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

 

GRUPA F

 • FCA - Free Carrier (Franco przewoźnik - oznaczone miejsce załadunku)

W INCOTERMS - 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990.

 • FAS - Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku - oznaczony port załadunku)

W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienia kosztów z tym związanych, w przeciwieństwie do INCOTERMS 1990 gdzie obowiązek ten należał do kupującego.

 • FOB - Free On Board (Franco statek - oznaczony port załadunku)

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszt dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego.

 

GRUPA C

 • CFR - Cost and Freight (Koszt i Fracht - oznaczony port przeznaczenia)
 • CIF - Cost, Insurance and Freight ( Koszt, ubezpieczenie i fracht - oznaczony port przeznaczenia)
 • CPT- Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do - oznaczone miejsce przeznaczenia)
 • CIP - Carriage and Insurance Paid To (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do.oznaczone miejsce przeznaczenia)

Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez przyjmowania ryzyka utraty,(uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po załadunku i wysyłce. W formułach CIF i CIP ma również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.

 

GRUPA D

 • DAF - Delivered At Frontier ( Dostarczone na granicę - oznaczone miejsce)
 • DES - Delivered Ex Ship ( Dostarczone statek - oznaczony port przeznaczenia)
 • DEQ - Delivered Ex Quay (Duty Paid) (Dostarczone nabrzeże (cło opłacone) - oznaczony port przeznaczenia)

w INCOTERMS 2000 rozwiązaniem odmiennym do INCOTERMS 1990 jest obowiązek dokonania odprawy celnej importowej przez kupującego.

 • DDU - Delivered Duty Unpaid ( Dostarczone, cło nieopłacone - oznaczone miejsce przeznaczenia)
 • DDP - Delivered Duty Paid ( Dostarczone, cło opłacone - oznaczone miejsce przeznaczenia)

Sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia.

 

UWAGA!
Bardzo ważne jest aby po trzyliterowym skrócie formuły zawsze wskazywać możliwie precyzyjnie: oznaczone w kontrakcie miejsce, oznaczony port załadunku, wyładunku, oznaczone miejsce przeznaczenia itd. np. "CPT Warszawa, magazyn odbiorcy ul. Cybernetyki 3". Powszechny brak takiego sprecyzowania często jest źródłem kosztownych nieporozumień. "CPT Warszawa" może być zrozumiane przez przewoźnika jako "gdziekolwiek w Warszawie" np. w magazynie zbiorczym firmy spedycyjnej i bez dobrej woli przewoźnika czy spedytora wyegzekwowanie dowozu do magazynu firmy jest praktycznie niemożliwe bez dodatkowych kosztów. Warunki obowiązują od 1.01.2000.